تو برای من

comment

تـــولـــدمـــ مـــبـــارکـــ !

*لطفا به وبلاگ خاطرات سر بزنید :)رقیب جدیدم را دیده‌ای؟

فرشته‌ای ست از آسمان

برای دعاهایم آمده بود

خوبی‌هایت را که دید

زمین گیر شد!باد وزید

پرده‌ی دلم به کنجی دوید

غرقم میان بوسه‌های سوار بر قاصدکان سپیدمعادله‌ی منحنی اندامم را

تنها دستان ِ عاشق تو

حل میکنددر آغوشت که رها شوم

از نو با تار و پود تو بافته میشوم

نه از جنس خاک

از جنس آرامشت بافته میشوم