تو برای من

comment

غمگین که باشم

مهربان می‌شوند

صیغه‌ی جدایی را که بخوانند

با خیال راحت میروند

*در خیال ِ باطل‌اند :)میان "من و تو"

پُلی نه از سر وصل، آمده

یک حرف، دو فاصله اضافی آمدهعید هم با

عیدی‌ها ای که از جیب‌هایت

بیرون می‌افتند زیباست

امسال سهمم

بوسه‌ای ست با طعم بهشتی لبانت

*عیدتون مبارک!