10 - تو برای من

comment

امروز خیلی احساس تنهایی میکردم

وقتی شب از کلاس اومدم و توی وبت اون لوگوی خوشگلُ دیدم کلی ذوق کردم

مرسی عزیزترینم، مرسی

*میدونم این حس مشترکه! اما درست میشه ...