104 - تو برای من

comment

غم صدایت مرا میشکند

بغض میکنم از شنیدن صدای غمگینت

من بی‌نهایت صدایت را دوست دارم

چگونه اندوهی که پنهان میکنی در لابه لای لبخندانت را نبینم؟!