112 - تو برای من

comment

در اوج غم‌هایمان،

تلاش‌‌های پی در پی تو برای لحظه‌ای لبخند

و قلب بی‌تاب من برای لحظه‌ای دزدیدن صدایت