12 - تو برای من

comment

بالاخره قالب اون چیزی شد که دوست دارم

اما یه چندتا مشکل دارم که هر وقت نت دیدمت بهت میگم کمکم کنی

نمیدونم فکر میکنم خیلی بد مینویسم با نوشته‌های عاشقانمون تو قاب قابله مقایسه نیست

راستش رو بگو جون من، دوسش داری؟