1 - تو برای من

comment

دنبال جایی میگشتم که من هم حرف های دلم را بزنم

به پای نوشته های تو که نمیرسند اما میخواهم به زبان ساده بگویم :

دوستت دارم!