23 - تو برای من

comment

میخواهم صورتم را از چشمان زیبایت پنهان کنم

چرا هنگام بوسیدنم چشمانت را نمی بندی؟

من از چشمان عاشقت شرم دارم

جایی نمی‌روم، باور کن میان بازوانت بهشت من است

من از بهشتم فراری نیستم