39 - تو برای من

comment

من تغییر میکنم و مشکلمون

و این فاصله‌ از بین میره

برای این اُنقدر با اطمینان بهت گفتم

حل میشه، چون قصد کردم حل بشه

و تو میدونی وقتی قصد انجام کاری رو بکنم اون رو انجام میدم

حالا که این قضیه مربوط به چیزیه که برام بی نهایت با ارزشه

مطمئین باش اصلا کوتاه نمیام

من حاضرم برای این عشق جونمم بدم!

*با تمام وجود دوستت دارم عزیز ترینم