47 - تو برای من

comment

دستم را که میگیری دنیا وارونه میشود

به جای به دنیا آمدن تا عرش بالا میروم

میشود دستم را ول نکنی؟

میخواهم جدا از آدم‌ها

در آغوشت متولد شوم نه در زمین

*تولدم مبارک!