5 - تو برای من

comment

دلم خیلی برات تنگ شده بود میخواستم ٣٠ دقیقه با خیال راحت باهات چت کنم

اما خرابش کردم

ولی همچنان دوستت دارم!