55 - تو برای من

comment

نمیفهمم صدایت با من چه میکند

که لحظه گوش سپاریم به آن

تمام وجودم مالامال از تو

لبریز می شود