68 - تو برای من

comment

دل تنگم که هستی

به یاده دلی باش که

به کوچکی دلت شده

اما نه برای معشوقه‌ی تو

برای معشوقه‌ای به زیبایی تو