76 - تو برای من

comment

شاد می‌شوم که از شادیم شادی

میخندم که از خنده‌ام میخندی

*من چقدر تو را دوست دارم و تو هم :))