287

وقتی دیدمت فهمیدم چرا خدا بیشتر از روح ِ خودش در تو دمید در آغوشت کشید پیشانیت را بوسید و راهی زمینت کرد
/ 0 نظر / 17 بازدید

286

تو از آسمان با پلکان سپید ِ خدا آمده‌ای از روی بال سپید ِ فرشته آمده‌ای برای تمامه آرزوهای سپید ِ من آمده‌ای
/ 0 نظر / 17 بازدید

284

خدا که خواست تو را بیافریند فرشته‌ها بی‌سوال پذیرفتند قبل و بعدش بی‌دستور بر تو سجده کردند
/ 0 نظر / 14 بازدید

281

من ماهی نشدم تا شنا را در عریانی آغوش سرد دریا نیاموختم من ماهی شدم وقتی که با سختی، آب دیده شدم
/ 0 نظر / 18 بازدید
مهر 92
1 پست
مرداد 92
5 پست
تیر 92
2 پست
خرداد 92
1 پست
اسفند 91
1 پست
بهمن 91
1 پست
دی 91
2 پست
آذر 91
2 پست
آبان 91
5 پست
مهر 91
1 پست
شهریور 91
2 پست
مرداد 91
14 پست
تیر 91
1 پست
خرداد 91
1 پست
اسفند 90
5 پست
بهمن 90
10 پست
دی 90
4 پست
آذر 90
2 پست
آبان 90
10 پست
مهر 90
5 پست
شهریور 90
30 پست
مرداد 90
45 پست
تیر 90
10 پست
خرداد 90
10 پست
اسفند 89
50 پست