240

رقیب جدیدم را دیده‌ای؟

فرشته‌ای ست از آسمان

برای دعاهایم آمده بود

خوبی‌هایت را که دید

زمین گیر شد!

/ 0 نظر / 7 بازدید