265

بهشت آنجاست که

عطر عاشقانه ی لبهایت

نگاه پر محبت ِ چشمهایت

و زیبایی لبخند همیشه شیرینت

از آن ِ من باشد

/ 0 نظر / 6 بازدید