9

بعد از کلی فکر به نتیجه رسیدم و منظورت رو کامل درک کردم

دیشب رو دوست دارم! به همون دلیلی که گفتم :

بالاخره شد ... چه خوب چه بد ... شد!

*جسمم، روحم تنها حضور تو را از من طلب میکند

/ 0 نظر / 2 بازدید