111

عذاب‌آورترین حس برایم این سردرگمی ست

عذاب‌آورترین خنده برایم این خنده‌های دروغی ست

عذاب‌آورترین خاطره برایم پل‌های هوایی ست

/ 0 نظر / 4 بازدید