75

کاش میتوانستیم

به دور از چشمان دیگران

در گوشه ای از این دنیا جای گیریم

و آنچه در دلمان پنهان کردیم آشکارا بگوییم

/ 0 نظر / 2 بازدید