4

باورم نمی شد تو میخوای تا محل تحصیلم بیای که جزوه‌هام رو بهم بدی

آخه کی این همه راه رو حاضر بیاد در حالی که چند دقیقه هم نمیتونه با عشقش باشه؟

ولی تو آمدی و شاید کل با هم بودنمون ١٢٠ ثانیه شد ...

/ 0 نظر / 4 بازدید