48

دوستت که دارم احساس سبکی میکنم

انگار دینم به خودم را ادا کردم

دوستت که دارم احساس آرامش میکنم

انگار دوست داشتنت حجتی ست بر من

/ 0 نظر / 2 بازدید