74

دوریت ذره ذره دارد مرا میکشد

اگر برگشتی و چیزی نیافتی بدان

آب شدم تا در حوالیت گردش کنم

/ 0 نظر / 2 بازدید