17

چقدر جملات ساده را دوست دارم

چقدر دوستت دارم های بی ریا را دوست دارم

چقدر دلم هوای بوسه ای صادقانه روی پل عابر پیاده را کرده

و چقدر تو دست نیافتنی شدی

و چقدر من شکسته شدم

/ 0 نظر / 2 بازدید