94

کاش بی‌قراری‌هایم برای جسم دردناکت را می‌دیدی

شاید آن هنگام به تنها نبودن در سرای عشق پی‌میبردی

/ 0 نظر / 4 بازدید