197

میگم :

چرا همیشه بعد دعوا انقدر مهربون میشی؟

میگه :

آخه مگه من دشمنتم که باهات قهر کنم؟ بیا بغلم!

/ 0 نظر / 6 بازدید