261

چشمان ِ ماهیان تا سحر باز است

احیایی دیگر باز در راه است

تکه ای از او در زمین پیدا شده

آبی دریا میان ِ ماهیان نازل شده

/ 0 نظر / 10 بازدید