273

من به آن ماهی ِ شاداب که

در پس چشمانت نگاه میداری

حسادت میکنم

همان که در تلاقی نگاهمان

از عمق ِ چشمانت نگاهم میکند

/ 0 نظر / 7 بازدید