77

دستم را دراز میکنم تا گونه‌ات را لمس کنم

نرمی پوستت را باور نمیکنم

آیا واقعا پایان یافت هر آنچه که بر ما گذشت؟

آیا واقعا سفرت پایان یافت؟

/ 0 نظر / 2 بازدید