216

تنها که میشوم

در آغوشت خودم را گم میکنم

انگشتانم را میان انگشتانت جا میکنم

*طعم خیال میدهد آغوشت!

/ 0 نظر / 9 بازدید