115

قلبم با خیال سخنان گرممان

در شب‌های سرد زمستان

پایه بادجه های سبز ِ یخ بسته

با هیاهو میتپد

/ 0 نظر / 2 بازدید