28

٢ روز شد که از تو بی خبرم

شاید این ٢ روز بیش‌تر برای تو عذاب‌آور باشه که نمیدونی چه وضعیتی دارم

مطمئینم جریمه شدی و نمیتونی نت بیای وگرنه امکان نداره طاقت بیاری

نمیدونم کی به نت سر میزنی اما اگه اومدی بدون دردی ندارم جز دوری تو

خیلی دلم برات تنگ شده!

/ 0 نظر / 2 بازدید