6

دیشب خیلی فکر کردم به این موضوع که کجای کار اشتباه کردیم

ما که بدون هم نمیتونیم زندگی کنیم پس لحظه‌های با هم بودنمون رو خراب نکنیم

میدونم اشتباه کردم، منتظر تماستم، میدونم روزهای بعد دعوا باهام تماس میگیری!

/ 0 نظر / 2 بازدید