50

میخواستم بگویم عیدیم را بده

میخواستم بگویم خودت را میخواهم

اما حال دیگر هیچ نمی گویم

/ 0 نظر / 2 بازدید