199

به چشمانت که خیره می‌شوم

تمام افکارم را در عمق سیاهی چشمانم می‌بینی

لبخند میزنی و من میدانم به شیرینی ادراکت می‌خندی

/ 0 نظر / 6 بازدید