191

دور که می‌شود دستانت از دستانم

رعشه‌های بی‌امان ِ لب‌هایم

سیلی در راه را ندا می‌دهند

*چقدر دلتنگیت زود دلش برایم تنگ می‌شود!

/ 0 نظر / 6 بازدید