90

عشق، دو وجه دارد عمل و بیان

کسی نمی‌تواند بگوید کدام بهتر‌اند

٢ وجه که بی یکی دیگری دیده نمی‌شود

/ 0 نظر / 3 بازدید