224

یک تکه ذغال برای کشیدن

نقشت بر دیوار دلی کافی‌ست

من آن را با چاقو میکشم

جاودانه می‌شود!

/ 0 نظر / 5 بازدید