288

تو را خدا نه برای من

برای آن کس که محبت را نشناخته

برای آن کس که وفا را نیاموخته

برای آن کس که عشق را نیافته آفرید

/ 0 نظر / 38 بازدید