79

برگشتی و با لبخندت و دستان گوشوده‌ات انتظارم را پایان دادی

برگشتی و با بوسه و آغوش گرم خود برایم زمزمه کردی حضور را

برگشتی و با حرفها و نگاه‌‌ات غم دوریت را از قلب بی‌تابم زدودی

برگشتی و با لب‌هایت تمام روزهای نبودت را در آتشت سوزاندی

برگشتی و با حضورت مرا در ولع لب‌ها و لبخندت به دام انداختی

/ 0 نظر / 2 بازدید