200

ته جیبم را نگاه می‌کنم

ثانیه‌ها به شماره افتادند

به اندازه‌ی یک نگاه ثانیه دارم

*جای خالیی میان انگشتانم حس میکنم!

/ 0 نظر / 7 بازدید