99

روحم را این بار در عمق سیاهی چشمانت چال کردم

قلبم را این بار در عمیق‌ترین نقطه قلبت زندانی کردم

جسمم را این بار بی تامل در آغوش ِ دستانت نهادم

آخر لبهایت عاشقانه لبانم را به میادگاه میخواند!

*بعد از یک ماه، جسم  ِ ناآرام من آرام در کناره تو

/ 0 نظر / 3 بازدید