210

نور با شرم از اتاق بیرون میدود

او با چشمانش لبخند میزند

و در میان بوسه‌هایش پنهانم میکند

چشمانم را که باز میکنم

اتاق روشن است

و تنها گواه حضورش خیسی لب‌هاست

/ 0 نظر / 6 بازدید