213

عقربه‌ها که میدوند

دستم را میکشی تا پس دیواره خاطره

لحظه‌ای را در گوشم زمزمه میکنی

آتشی را در وجودم روشن

/ 0 نظر / 6 بازدید