103

لبخندم را فقط لطافت لبهایت میفهمد

همان لبهایی که صاحبشان عشق را روی قلبم نوشت

همان لبهایی که لذت با تو بودن را برایم فریاد کرد

همان لبهایی که از بوسیدنم سیر نمیشود

و با ولع بوسه‌ای دیگر را طلب میکند

*دلم برای بوسیدنت تنگ شده!

/ 0 نظر / 2 بازدید