26

وقتی با منی

چشمهایم از نگاه کردن سیر نمی شوند

دستهایم فاصله میان انگشتان را تاب نمی‌آورند

گوشهایم زنگ صدایت را با ولع به انتظار می نشینند

و روحم ... روحم با من بودن را دگر نمی خواهد

مدت هاست که روحم را به اسارت جسمم در آوردم

بگذار درهای زندانش را بگشایم تا برای ابد با تو باشد

/ 0 نظر / 2 بازدید