237

در آغوشت که رها شوم

از نو با تار و پود تو بافته میشوم

نه از جنس خاک

از جنس آرامشت بافته میشوم

/ 0 نظر / 6 بازدید