7

زنگ زدی و صحبت کردیم

من بد حرف زدم، فعلا منتظرم بیای نت تا باهم صحبت کنیم

تصمیم گرفتم خیلی خوب باهات صحبت کنم که اصلا ازم ناراحت نباشی

/ 0 نظر / 2 بازدید