64

چشم سپار صدای نوایی بودم که بر نخواست

در انتظار آغوش دوری بودم که گشوده نشد

مگر قرار نبود بنوازی و بگشایی؟ :(

*منتظر تماست بودم!

/ 0 نظر / 2 بازدید