89

درخت با ریشه‌هایش آب می‌نوشد

درخت با برگ‌‌هایش نور می‌بلعد

اگر برگ نباشد ریشه نیست

و اگر ریشه نباشد برگ

/ 0 نظر / 2 بازدید